METRIC HIGH SPEED STEEL DRILL BITS

PART No. DESCRIPTION DRILL DIAMETER mm OVERALL LENGTH mm DRILL DEPTH mm CARTON QUANTITY
HSS-1.0 1.0mm 1.0 34 12 2
HSS-1.5 1.5mm 1.5 40 18 2
HSS-2.0 2.0mm 2.0 49 24 2
HSS-2.5 2.5mm 2.5 57 30 2
HSS-3.0 3.0mm 3.0 61 33 2
HSS-3.5 3.5mm 3.5 70 39 1
HSS-4.0 4.0mm 4.0 75 43 1
HSS-4.5 4.5mm 4.5 80 47 1
HSS-5.0 5.0mm 5.0 86 52 1
HSS-5.5 5.5mm 5.5 93 57 1
HSS-6.0 6.0mm 6.0 93 57 1
HSS-6.5 6.5mm 6.5 101 63 1
HSS-7.0 7.0mm 7.0 109 69 1
HSS-7.5 7.5mm 7.5 109 69 1
HSS-8.0 8.0mm 8.0 117 75 1
HSS-8.5 8.5mm 8.5 117 75 1
HSS-9.0 9.0mm 9.0 125 81 1
HSS-9.5 9.5mm 9.5 125 81 1
HSS-10.0 10.0mm 10.0 133 87 1
HSS-10.5 10.5mm 10.5 133 87 1
HSS-11.0 11.0mm 11.0 142 94 1
HSS-11.5 11.5mm 11.5 142 94 1
HSS-12.0 12.0mm 12.0 151 101 1
HSS-12.5 12.5mm 12.5 151 101 1
HSS-13.0 13.0mm 13.0 151 101 0

 

METRIC HIGH SPEED STEEL DRILL BITS